comunica amb dades
anagrama
 
vostè es troba a /inici
       
 
 
Esport


L'empresa

c |

 

 


 

Estudis per la gestió i manteniment d'instal.lacions esportives

Criteris Econòmics i Gestió d’Activitats

 • Anàlisi  d'espais esportius  des d'el punt de vista arquitectònic i els seus condicionaments per les activitats a desenvolupar.
 • Anàlisi d'instal.lacions. Activitats, tipologia de gestió i usos
 • Viabilitat econòmica dels clubs i entitats:
  • Clubs públics, amb objectius no lucratius que tracten d’assegurar l’equilibri entre ingressos i despeses.
  • Empreses privades amb necessitat de rendiments.
  • Anàlisi de projectes d'inversió que busquen garantir la viabilitat de nous projectes esportius.
 • Anàlisi de Comptes d’explotació
  • Estructura segons la tipologia de cost
  • Estructura segons el criteri del portador de la despesa. ABC Costing.(o per espai esportiu o per activitat)
  costos
 • Aproximació a nous Models de Gestió i propostes de millora: reformulació de gestió econòmica.
Esquema estudi pavelló
 • Canvis en l'enfoc del producte per combinar els objectius socials, d'esport de competició, aprenentatge i lleure.
 • Organització i dimensionament d'instal.lacions: prestació de serveis, noves formules d'optimització.
exemple diagrama flux
 • Indicadors de gestió que aporten elements fiables i objectius per prendre decisions
 • Solucions per augmentar alhora la rendibilitat social i econòmica.