comunica amb dades
anagrama
 
vostè es troba a /inici
       
 
 
Esport


L'empresa

c |

 

 


 

Estudis de les necessitats d'instal.lacions esportives

Requeriments en instal.lacions esportives

 • Els perfils dels practicants.
 • Prioritats de la població en termes esportius.
 • Estat i ús que en fa de les instal·lacions i recursos a l’abast.
 • Valoracions quantificades de les necessitats en Infraestructures.
 • Vigilància i comparativa de tendències a l’exterior de les polítiques en la gestió de l’esport.
 • Definició d’indicadors pel control del rendiment i evolució dels processos organitzatius.
 • Definició d’indicadors pel seguiment de la millora de la qualitat dels serveis.
Esquema estudi pavelló
 • classificació dels usuaris d’instal·lacions esportives.
 • ús que se’n fa d’elles.
 • identificar mancances en l’ús d’instal·lacions.
 • millorar la política de màrketing.
 • perfilar l’estat de la pràctica de l’esport i Associacionisme.
 • conèixer la Influencia de l’entorn a la pràctica de l’esport:
  1. Comportament dels Familiars                               
  2. L’Escola
  3. Clubs Socials
  4. Els Amics
  5. Actuacions de l’administració (influencia de les AMPEs)
 • cens i estudi de les instal·lacions actuals: a partir de dades actualitzades del Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya del Consell Català de l'Esport o de les que emanen del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments de Catalunya 2001 del Consell Català de l’Esport (PIEC).
 • enquestes personals a directius, personal gestor, personal tècnic esportiu, pares i professors
 • càlculs i anàlisis de l’ús i necessitat de les futures i noves instal·lacions.
 • l’ús i necessitat d’instal·lacions integrades als:
  1. Subsistema de l’esport educatiu
  2. Subsistema de l’esport de rendiment
  3. Subsistema de l’esport espectacle
  4. Subsistema de l’esport recreatiu
 • Anàlisi del rol dels Consells Esportiu comarcals, de les administracions públiques i d’entitats esportives. La relació Escola – Club.
 • Reserves de sòl per equipaments esportius del Plans General  Municipals d’Ordenació urbana.