comunica amb dades
anagrama
 
vostè es troba a /inici
       
 
 
Esport


L'empresa

c |

 

 


 

Anàlisi estadística a l'esport

Presa de decisions

  • QFD: Eina de càlcul que estableix la relació entre les necessitats del usuari amb els elements necessaris per donar-li resposta (requeriments de disseny de nous serveis o millora dels existents).
  • Programació d’algorismes de text o matemàtics per definir indicadors.
  • Detecció de tendències emergents.
  • Estudis de mercat i tests sobre nous processos de treball.
  • Seguiment de la R+D que fan a altres zones.
  • Difusió de la investigació de tendències a Associacions i agrupacions.
  • Ús de software específic per la extracció massiva de dades.
  • Mapes de decisió per quan s’han d’emprendre nous projectes.
  • Introducció de models de decisió per crear i encaminar idees innovadores.
Esquema estudi pavelló